Ks. Tomasz Kraj: Skąd się bierze pluralizm etyczny?

Polecamy referat Ks. dr. hab Tomasz Kraja, mieszkającego przy naszym kościele, kierownika Katedry Bioetyki Teologicznej na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie, który wygłosił na XVI Międzynarodowym Kongresie w Toruniu nt.: “Skąd się bierze pluralizm etyczny?”

W dniach 24-25 listopada 2023 roku odbył się XVI Międzynarodowy Kongres, którego tematem przewodnim był temat: „Katolicy a cielesność”. Kongres było okazją do pogłębionej refleksji nad relacją między wiarą katolicką a ludzką naturą, ciałem i duchem. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.