S. A. Sielepin CHR, Ks. A. Bruździński, “Duchowe korzenie Bł. Michała Giedroycia”

Polecamy książkę S. Adelajdy Sielepin CHR  i Ks. Andrzeja Bruździńskiego “Duchowe korzenie Bł. Michała Giedroycia” (Księgarnia Akademicka 2021). Autorzy rozprawy nie tylko postawili interesujące hipotezy odnoszące się do postaci samego Błogosławionego, lecz również poddali krytyce pewne zakorzenione w literaturze poglądy i opinie. Do…

Czytaj więcej →

Ks. Andrzej Bruździński “Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich”

Polecamy książkę Ks. Andrzeja Bruździńskiego “Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich” (UNUM 2003). Książka jest pierwszym opracowaniem całościowych dziejów kanoników regularnych od pokuty na ziemiach polskich, pierwszą syntetyczną pracą o początkach, rozwoju i historii nie istniejącego już od dwóch stuleci zakonu. Praca obejmuje…

Czytaj więcej →

“Nasza Przeszłość”

Polecamy numer czasopisma “Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, Kraków 1989, nr 71. “Nasza Przeszłość” jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce W polecanym numerze “Naszej Przeszłości” znajdują  się m. in. opracowania dotyczące: Bractwa św….

Czytaj więcej →