Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie

Polecamy pozycję “Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie” – pracę zbiorową pod red. Ks. Zdzisława Klisia, w której mieszczą się referaty wygłoszone podczas sesji na temat historii i konserwacji kościoła św. Marka w Krakowie. Sejsa odbyła się 13.05.2000 r. Praca zawiera następujące artykuły:

 • Bp Wacław Świerzawski, Sekret Patrona (kościół św. Marka wczoraj i dziś,
 • Ks. Andrzej Bruździński, Historia Kanoników regularnych od Pokuty Rrzeczypospolitej Obojga Narodów,
 • Rita Majkowska, Rektorzy kościoła św. Marka w oparciu o zachowane archiwum tego kościoła,
 • Ks. Jacek Urban, Krakowska Kapituła Katedralna a dom księży emerytów przy kościele św. Marka w latach 1807-1939,
 • Ks. Stefan Koperek CR, Krakowski Instytut Liturgiczny i kościół św. Marka,
 • S. Adelajda Sielepin CHR, Nowa wspólnota zakonna przy kościele św. Marka Ewangelisty,
 • Henryk Głąb i prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, Analiza antropologiczna czaszek z kościoła św. Marka,
 • Krzysztof Szostek, Stan biologiczny populacji z cmentarzyska przy kościele św. Marka,
 • Marian Myszka, Badania archeologiczne przy kościele św. Marka,
 • Aldona Sudacka, mgr Waldemar Niewalda, Badania historyczno-architektoniczne kościoła św. Marka,
 • Stanisław Kaczmarczyk, Waldemar Niewalda, Projekt techniczny  schodów na chór i emporę południową w kościele św. Marka w Krakowie,
 • Józef Sz. Wroński, Epitafia w kościele św. Marka,
 • Aldona Sudacka, Wyposażenie kościoła św. Marka,
 • Paweł Pencakowski, Manierystyczny ołtarz główny w kościele św. Marka w Krakowie,
 • Paweł Pencakowski, Drewniany krucyfiks w kościele św. Marka w Krakowie – dzieło rzeźby połowy XV w.,
 • Ks. Zdzisław Kliś, Tradycja przedstawieniowa postać św. Krzysztofa w kwaterze szesnastowiecznych awersów skrzydeł tryptyku w kościele św. Marka w Krakowie,
 • Tomasz Węcławowicz, Kilka uwag o kościele św. Marka,
 • Beata Frey-Stecowa, Obraz w feretronie z kościoła św. Marka. Przyczynek do nowożytnej ikonografii Piety. 

“Studia z dziejów kościoła św. Marka. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Zdzisława Klisia”, Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001.