Spotkanie Pogłębiarki katechumenalnej, 6.11.2023

Zapraszamy na kolejne spotkanie Pogłębiarki, które odbędzie się 6 listopada. Rozpoczniemy tradycyjnie Mszą świętą o 18.30, a potem przejdziemy na spotkanie i wspólne dzielenie do salki katechumenalnej. Te comiesięczne spotkania dla neofitów i absolwentów katechumenatu są bardzo ważne, dlatego, że dają możliwość nie tylko podtrzymywania, ale pogłębiania wiary. Znane jest bowiem powiedzenie, że kto w życiu duchowym nie postępuje, ten się cofa. Jeśli wiara się nie rozwija, to się… zwija. Zatem do rychłego zobaczenia!