30. NIEDZIELA ZWYKŁA , POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI

W środę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte będziemy w tym dniu celebrować w porządku niedzielnym.

W czwartek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza św. o godz. 12.30 będzie sprawowana w intencji zmarłych, za których będziemy modlić się w naszym kościele w ramach listopadowych wypominków.

W czwartek, jak co tydzień, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 11.30 do 12. 20, a o godz. 18.30 na spotkanie przygotowujące dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i  Eucharystii.

 W piątek Eucharystia o godz. 12.30 będzie celebrowana w intencji dobrodziejów naszego kościoła. Po Mszy świętej uczcimy przed Najświętszym Sakramentem Najświętsze Serce Jezusa.

 W sobotę wspominamy w liturgii św. Karola Boromeusza. Po Mszy św. o godz. 12.30 uczcimy przed Najświętszym Sakramentem Niepokalane Serce Maryi.

Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii. Wypowiadając przed Bogiem imiona naszych bliskich zmarłych będziemy modlić się w ich intencji przez cały listopad w każdy dzień powszedni przed Mszą św. o godz. 12.30.

Do naszej modlitwy za zmarłych możemy dołączyć ofiarowanie za nich odpustu zupełnego. W dzień Wszystkich Świętych i w  Dzień Zaduszny można go zyskać przez nawiedzenie kościoła połączone z modlitwą „Ojcze nasz” i „Wierzę”. Odpust zupełny ofiarowany za zmarłych można zyskać również w dniach od 1. do 8. listopada poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Odpusty te można zyskać jeden raz w ciągu dnia. Ponadto koniecznymi warunkami uzyskania odpustu zupełnego jest stan łaski uświęcającej i  przystąpienie do Komunii św., a  także brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, oraz odmówienie modlitwy w intencji tych spraw, za które modli się Ojciec Święty.