Przygotowanie do dziękczynienia za beatyfikację Michała Giedroycia

Metropolita krakowski Marek Jędraszewski specjalnym dekretem powołał komitet organizacyjny uroczystości dziękczynnych za beatyfikację Michała Giedroycia pod przewodnictwem bpa Jana Zająca i koordynatora ks. dra Ireneusza Okarmusa. Centralne wydarzenia odbędą się w Krakowie 8 czerwca 2019 roku w Bazylice Mariackiej o godz. 11.00 z udziałem Episkopatu Polski i Litwy.

Przygotowanie do dziękczynienia za beatyfikację Michała GiedroyciaW ramach duchowego przygotowania, od lutego do maja w każdy II piątek miesiąca, w kościele św. Marka w Krakowie zaplanowano spotkanie z błogosławionym Michałem. Rozpoczyna się  ono prelekcją o godzinie 18.00 i Mszą św. o 18.30. 8 lutego nastąpiło przekazanie relikwii Michała Giedroycia do Kolegiaty św. Anny w Krakowie,  do Bazyliki Mariackiej przekazane będą 8 marca, do kościoła Ojców Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny 12 kwietnia, do kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej ojców Augustianów oraz Bazyliki Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich 10 maja. 4 maja, w rocznicę śmierci, spotkanie z błogosławionym Michałem zaplanowano w Bieńczycach.

Siostry Jadwiżanki Wawelskie (Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego), mające przy kościele św. Marka i przy grobie bł. Michała swój dom macierzysty, wyraziły gotowość przygotowania specjalnych lekcji katechezy, propagujących kult błogosławionego Michała. Zainteresowane szkoły mogą w tym celu zgłosić się do wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii metropolitalnej w Krakowie.

Błogosławiony Michał Giedroyć jest patronem zakrystianów, chorych, wspólnot życia konsekrowanego, Instytutu Liturgicznego UPJPII. Żył w XV wieku. Jako dojrzały mężczyzna, podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Kanoników Regularnych. Mimo zdobytego wykształcenia, Michał pozostał bratem zakonnym i nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Prosił kapitułę Zakonu o pozostanie w Krakowie i wypełnianie funkcji zakrystiana w kościele św. Marka. Opiekował się świątynią, sprzątał ją, dbał o piękno ołtarzy, otaczał troską Najświętszy Sakrament i służył do Mszy św. jako ministrant. Mieszkał w bardzo małym pomieszczeniu obok wejścia do kościoła. Szczególną czcią otaczał Jezusa Ukrzyżowanego, który według tradycji zakonnej przemówił do niego z Krzyża. Słowa Chrystusa brzmiały: „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia”. Błogosławiony wypraszał u Boga liczne cuda: leczył, wskrzeszał zmarłych, prorokował, zatrzymał ogień pożaru modlitwą, ale przede wszystkim uczył ludzi, jak przeżywać prostą codzienność i jak być szczęśliwym bez względu na okoliczności.

7 listopada 2018 r. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził trwający od wieków kult Michała Giedroycia i tym samym potwierdził, że jest on błogosławionym Kościoła Katolickiego. Sylwetkę błogosławionego, który jest patronem archidiecezji krakowskiej można  poznać na stronie https://diecezja.pl/miasto-swietych/18715-2/

W skład komitetu organizacyjnego uroczystości dziękczynnych za beatyfikację Michała Giedroycia pod przewodnictwem bpa Jana Zająca i koordynatora ks. Ireneusza Okarmusa weszli: ks. dr Paweł Baran, ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, ks. Krzysztof Burdak, ks. Andrzej Gołębiowski, ks. Grzegorz Kotala, ks. Andrzej Lichosyt, ks. Łukasz Michalczewski, ks. dr Dariusz Raś, ks. Paweł Rybski, ks. Andrzej Scąber, s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin, ks. Kazimierz Skwierawski, ks. dr Stanisław Szczepaniec, ks. Krzysztof Tekieli, ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, s. Marzena Izabela Władowska, ks. dr  hab. Andrzej Wójcik, Joanna Adamik z biurem prasowym archidiecezji.

We wszelkich sprawach związanych z bł. Michałem Giedroyciem dla wiernych i dla mediów uruchomiono specjalny adres mailowy: giedroyc@diecezja.pl

Joanna Folfasińska, Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska