Ks. Kazimierz Skwierawski, “Dam ci koronę życia”

Ks. Kazimierz Skwierawski we Wstępie do książki “Dam ci koronę życia” (Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2019) pisze tak: “Radując się niezmiernie zatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską wielowiekowego kultu Michała Giedroycia, pragniemy tą książeczką oddać hołt temu wspaniałemu Miłośnikowi Ukrzyżowanego. Tomik zawiera homilie, świadectwa i dokumenty związane z Błogosławionym, który orędując za nami w niebie, przypomina: “Koroną mądrości – bojaźń Pańska” (Syr 1, 18).