Ks. Andrzej Muszala – 8. Błogosławieństw – Błogosławieni, którzy się smucą (1, 2)

Polecamy kolejne konferencje ks. Andrzeja Muszali o błogosławieństwach.