Weź i czytaj – “Filokalia”, 1 tom

Polecamy I tom “Filokalii”, wydanej przez benedyktynów tynieckich. To mądrość i głębia wiary w czystej postaci.

Informacje o projekcie “Filokalia” znajdziesz na stronie filokalia.pl

Filokalia zawiera teksty przypisywane św. Antoniemu Wielkiemu (ok. 251–ok. 356), św. Izajasza Anachorety (V w.),  Ewagriusza z Pontu (ok. 345–399), św. Jana Kasjana (ok. 365–ok. 430), św. Marka Ascety (IV/V w.?), Św. Hezychiusza z Synaju (VIII/IX w.), św. Nila z Ankyry (zm. ok. 430), św. Diadocha z Fotyki (ok. 400–ok. 486), św. Jana z Karpatos (VII w.) i św. Teodora z Edessy (IX w.).

“Weź i czytaj”!