Goście z Mysłowic u bł. Michała Giedroycia

W sobotę, 22 kwietnia, nasz kościół odwiedziła na swoim szlaku pielgrzymkowym do Krakowa grupa dzieci Maryi z Mysłowic, z par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince, wraz ze swoim proboszczem, Ks. Andrzejem Hoinkisem, oraz z s. Moniką, jadwiżanką wawelską ze wspólnoty mysłowickiej.  Była okazja do spotkania z Ks. Andrzejem Wójcikiem, rektorem naszego kościoła, i siostrami jadwiżankami, zarówno w kościele, jak i w klasztorze sióstr, opowiedzenia o historii tego miejsca i, oczywiście, o bł. Michale Giedroyciu. Zapraszamy ponownie!