Relikwie bł. Michała trafiły do Poronina

RELIKWIE BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA TRAFIŁY DO PORONINA 14 lutego przedstawiciele pa­ra­fii św. Marii Mag­da­le­ny z Po­ro­ni­na otrzymali od ks. An­drze­ja Wój­ci­ka, rek­to­ra ko­ścio­ła św. Marka w Krakowie, re­li­kwie bł. Michała Giedroycia. 14 lu­te­go w ko­ście­le św. Marka Ewan­ge­li­sty w Kra­ko­wie, jak zwy­kle w II pią­tek mie­sią­ca, odbyła się…

Czytaj więcej →