Konferencja prasowa dotycząca dziękczynienia za beatyfikację

Konferencję prasową, prowadzoną przez ks. Ireneusza Okarmusa, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego krakowskiej kurii, rozpoczął krótki wykład o duchowości Michała Giedroycia, który wygłosiła siostra prof. Adelajda Sielepin CHR, jadwiżanka wawelska. – Był on człowiekiem bardzo skromnym. Jego charakterystycznym rysem było ukazywanie Chrystusa bez przeszkód, starał się tak żyć, aby Go nie zasłaniać (…) Pokazał, że nie potrzeba żadnych szczególnych warunków, aby rosła gorliwość i więź z Chrystusem.

Konferencja prasowa dotycząca uroczystego dziękczynienia za beatyfikację Błogosławionego Michała GiedroyciaPrelegentka zwróciła uwagę, że Błogosławiony, pomimo swoich fizycznych ograniczeń, przyciągał do siebie ludzi i polecał ich problemy Chrystusowi.
– Ludzie z wielką ufnością otwierali przed nim swoje serca (…) Bliskość z Chrystusem rodzi trafne pomysły, mówiące o tym, co Kościół w danym czasie potrzebuje (…) Miał też charyzmat proroctwa, ale rozważnie z niego korzystał, doradzając, żeby ludzie bardziej ufali Bogu. Nie pokazywał rzeczy spektakularnych i nieosiągalnych, ale to, co najprostsze, zwyczajne i niepozorne. Bez tego, jednak nie można być świętym.

Ks. dr hab. Andrzej Wójcik, rektor Kościoła św. Marka w Krakowie, w którym mieszkał i działał błogosławiony Michał, przypomniał o jego żywym kulcie. Zakon Marków, do którego należał Michał Giedroyć, przestał ostatecznie istnieć w XIX w. Jednakże kult błogosławionego nie wygasł. Do jego odnowienia przyczynił się wieloletni rektor kościoła św. Marka ks. prof. Wacław Świerzawski, późniejszy biskup sandomierski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek Wawelskich (Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego).
– Ksiądz Świerzawski odkrył Michała i fakt, że będzie on pomagał we wtajemniczaniu w chrześcijańską wiarę. Pod jego okiem, pomagamy w przechodzeniu od niewiary do wiary. Czuję i dotykam geniuszu tego miejsca (…) Michał żyje. Serdecznie zapraszam do Kościoła św. Marka wszystkich, którzy czują się niezdatni, niepełnosprawnych, zakrystianów i ludzi, którzy chcą być świętymi.

Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, ks. dr Dariusz Raś, opowiedział o przebiegu dziękczynnej Eucharystii. Będą w niej uczestniczyli Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Nuncjusz Apostolski w Polsce i hierarchowie z Litwy. Oprawę muzyczną zapewni chór, złożony z krakowskich muzyków. Homilię wygłosi Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Uroczystość będzie transmitowana przez polską i litewską telewizję.

7 czerwca, w piątek, w Kościele św. Marka podczas wieczornej Mszy św. o 18.30 zostanie wygłoszona homilia o bł. Michale, a o 20.00 odbędzie się koncert Marcina Stycznia.

Dziękczynne uroczystości archidiecezjalne za beatyfikację Michała Giedroycia planowane są na 8 czerwca 2019 roku w Bazylice Mariackiej o godzinie 11.00. Będą w nich uczestniczyli nie tylko krakowianie, ale również pielgrzymi z Polski i Litwy wraz ze swoimi biskupami i kapłanami. W ramach przygotowań do tego wydarzenia w kościele św. Marka organizowane były spotkania z bł. Michałem.

Błogosławiony Michał Giedroyć jest patronem zakrystianów, chorych, wspólnot życia konsekrowanego, Instytutu Liturgicznego UPJPII. Żył w XV wieku. Jako dojrzały mężczyzna, podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Kanoników Regularnych. Mimo zdobytego wykształcenia, Michał pozostał bratem zakonnym i nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Prosił kapitułę Zakonu o pozostanie w Krakowie i wypełnianie funkcji zakrystiana w kościele św. Marka. Opiekował się świątynią, sprzątał ją, dbał o piękno ołtarzy, otaczał troską Najświętszy Sakrament i służył do Mszy św. jako ministrant. Mieszkał w bardzo małym pomieszczeniu obok wejścia do kościoła. Szczególną czcią otaczał Jezusa Ukrzyżowanego, który według tradycji zakonnej przemówił do niego z Krzyża. Słowa Chrystusa brzmiały: „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia”. Błogosławiony wypraszał u Boga liczne cuda: leczył, wskrzeszał zmarłych, prorokował, zatrzymał ogień pożaru modlitwą, ale przede wszystkim uczył ludzi, jak przeżywać prostą codzienność i jak być szczęśliwym bez względu na okoliczności. Przyjaźnił się ze Świętosławem Milczącym, św. Janem z Kęt, św. Szymonem z Lipnicy, św. Stanisławem Kazimierczykiem oraz Izajaszem Bonerem. Dzięki tej grupie świętych przyjaciół wiek XV jest nazywany „szczęśliwym wiekiem Krakowa” (felix saeculum Cracoviae).

7 listopada 2018 r. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził trwający od wieków kult Michała Giedroycia i tym samym potwierdził, że jest on błogosławionym Kościoła Katolickiego. Sylwetkę błogosławionego, który jest patronem Archidiecezji Krakowskiej, można poznać na stronie https://diecezja.pl/miasto-swietych/18715-2/

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska