Spotkania z bł. Michałem Giedroyciem w Wilnie

W dniach 8-11 czerwca 2018 r. siostry jadwiżanki Adelajda Sielepin i Anna Sudujko były na Litwie. Głównym powodem ich wyjazdu apostolskiego była trzecia część rekolekcji z cyklu „Spotkania z bł. Michałem Giedroyciem”, prowadzona przez s. Adelajdę w klasztorze oo. Franciszkanów w Wilnie.

Ważnym wydarzeniem była wizyta sióstr w Widzieniszkach – w kościele św. Wawrzyńca, w którym znajduje się kaplica i ołtarz bł. Michała Giedroycia. Pod kaplicą została otwarta nisza, w której spoczywają szczątki niektórych osób z rodu Giedroyciów. W ostatnim czasie został tam pochowany nomen omen Michał Giedroyć z Anglii, który bardzo się troszczył o szerzenie się kultu bł. Michała. W Widzieniszkach co miesiąc są organizowane spotkania modlitewne za wstawiennictwem bł. MIchała, a w pobliskim klasztorze białych augustianów (dzisiaj muzeum) spotkania historyczne, pogłębiające wiedzę o nim. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z tego pobytu.