Ks. Edward Staniek, “Kraków miasto wielu świętych”

W książce Ks. Edwarda Stańka znajdziemy duchowe sylwetki związanych z Krakowem świętych i błogosławionych oraz sług Bożych. Na stronach 80-86 jest artykuł poświęcony naszemu Michałowi Giedroyciowi, zatytyłowany: “Kalectwo drogą do świętości”.

Ks. Edward Staniek, “Kraków miasto wielu świętych” (Rafael 2014).