Bł. Michał Giedroyć powędrował do św. Jana z Kęt

8 lutego 2019  miało miej­sce pierw­sze spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Mi­cha­łem Gie­droy­ciem w ko­ście­le św. Marka w Kra­ko­wie, w ra­mach przy­go­to­wa­nia do uro­czy­ste­go dzięk­czy­nie­nia za jego be­aty­fi­ka­cję. S. prof. Ade­laj­da Sie­le­pin CHR przed­sta­wi­ła syl­wet­kę Bł. Mi­cha­ła jako czło­wie­ka bło­go­sła­wieństw. Pro­boszcz pa­ra­fii świę­tej Anny, ks. prof. dr….

Czytaj więcej →

Błogosławiony, który pomaga czynić małe rzeczy w wielki sposób

8 listopada 2018 roku, Ojciec Święty Franciszek sprawił Kościołowi w Krakowie, a także w Polsce i zapewne na Litwie, ogromną radość – mówił arcybiskup Marek Jędraszewski, komentując papieską decyzję, dotyczącą upoważnienia Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o heroiczności cnót i potwierdzenia kultu publicznego…

Czytaj więcej →

Kraków ma nowego Błogosławionego – naszego Michała

Dnia 7 listopada 2018 roku podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Becciu Ojciec święty Franciszek polecił promulgować dekret heroiczności cnót i zatwierdzić kult publiczny od niepamiętnych czasów bł. Michała Giedroycia (beatificatio aequipollens). Oznacza to, że Michał Giedroyć jest Błogosławionym Kościoła katolickiego.

Czytaj więcej →

Komunikat prasowy w związku z papieską decyzją ws. beatyfikacji Michała Giedroycia

Po przekazaniu akt procesu przez Trybunał Archidiecezji Krakowskiej (16 września 1998) do Kongregacji d.s. Świętych rozpoczął się rzymski etap procesu w sprawie heroiczności cnót i zatwierdzenia kultu od niepamiętnych czasów Sł.B. Michała Giedroycia, dotąd zwanego błogosławionym (sic dictus beatus). Po uzyskaniu dekretu ważności procesu,…

Czytaj więcej →

4 maja 2017 – wspominamy bł. Michała Giedroycia

Sic dictus błogosławiony Michał Giedroyć, nasz patron, choć pochodził z książęcego rodu, umiał oddać się bez reszty Bogu i zawierzyć Maryi w swej posłudze. Michał pokornie pełnił powierzoną mu w zakonie funkcję zakrystiana. Opiekował się wnętrzem kościoła świętego Marka. Prowadził życie proste i ubogie. A Bóg, widząc uległość jego serca, obdarzył go już za życia darem…

Czytaj więcej →

Zbliża się beatyfikacja Michała Giedroycia

W ostatnią niedzielę mieliśmy w kościele św. Marka niespodziewanych gości. Wraz z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem i jego sekretarzem księdzem Tomaszem Szopą przybył ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz pracownik tejże Kongregacji ojciec Zdzisław Kijas OFM Conv. Powodem tych dla nas radosnych odwiedzin jest zaawansowany już proces…

Czytaj więcej →

Wieczory z bł. Michałem Giedroyciem

Wielki średniowieczny zakrystianin z kościoła św. Marka wychodzi z ukrycia i pragnie podzielić się hojnością swojego wstawiennictwa u Boga z wszystkimi. Zapraszamy na Wieczory z bł. Michałem Giedroyciem. Najbliższe spotkanie już w niedzielę 16. listopada w kościele św. Marka o godz. 17.00. Program spotkań: 4 maja (dzień wspomnienia bł. Michała) 22 czerwca 28 września 16 listopada) W programie spotkania…

Czytaj więcej →