Ku czci Zygmunta i Jadwigi Karłowskich

11.08.2023 r. w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza święta z udziałem kapłanów, rodziny śp. Państwa Karłowskich, przedstawicieli IPN, kombatantów, środowisk farmaceutycznych, władz miejskich i wielu innych.  Eucharystii przedwodniczył ks. Andrzej Wójcik, homilię wygłosił Ks. Dariusz Oko. Następnie wszyscy obecni udali się na Skwer Zygmunta i Jadwigi Karłowskich, gdzie przy kamienicy na ul. św. Marka 8 odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Zygmunta i Jadwigę Karłowskich. W uroczystości wzięli udział: Pani Róża Karłowska, córka Zygmunta i Jadwigi Karłowskich, wraz ze zgromadzonymi członkami rodzin Karłowskich i Koschów, kapłani: ks. Andrzej Wójcik, rektor naszego kościoła, ks. prof. Dariusz Oko, duszpasterz środowisk medycznych, ks. prof. Szymon Fedorowicz, kapelan Zakonu Maltańskiego oraz o. Jerzy Pająk, duszpasterz środowisk kombatanckich; dalej – Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Cecylia Radoń, Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dr Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, Dagmar Hillebrand, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie,Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadkomisarz Łukasz Stankiewicz, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, dr Agnieszka Rzepiela, Dyrektor Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz przedstawiciele Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Marcin Mikos, Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, Elżbieta Rząsa-Duran, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, Tomasz Stachow, kierownik Oddziału „Ulica Pomorska” w ramach Muzeum Krakowa, Jadwiga Duda, Prezes Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Wieliczki, Teresa Eckhardt de Eckenfeld, Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Żołnierzy 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej Inspektoratu „Maria”, członkowie Związku Ziemian Polskich, członkowie Związku Kawalerów Maltańskich, przedstawiciele środowisk medycznych, farmaceutycznych i prawniczych oraz liczni krakowianie.

Najpierw rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie były przemowy przedstawicieli rodziny i poszczególnych środowisk. Odsłonięcia tablicy dokonała p. Róża Karłowska, zaś poświęcenia tablicy o. Jerzy Pająk. Ojciec w swoim słowie nawiązał do tego, że Eucharystia jest pamiątka Ofiary Chrystusa, tego Czynu miłości, który uwolnił ludzi z największej niewoli, jaką jest niewola grzechu i jej konsekwencje (śmierć wieczna oraz wszelkie przejawy przemocy i nienawiści). W tej Pamiątce zostały uwiecznione wszystkie inne pamiątki, każdy czyn miłości nabiera sensu w odniesieniu do tej Chrystusowej Pamiątki. I tak jak ta Chrystusowa Pamiątka pogłębia i gruntuje naszą chrześcijańską tożsamość, tak pamiętanie o tych, którzy kochali i oddali życie za swoich braci, za Ojczyznę, pogłębia i gruntuje naszą tożsamość narodową. Dlatego trzeba, byśmy pamiętali i tę pamięć przekazywali kolejnym pokoleniom. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z dzisiejszego wydarzenia.