Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

16 czerwca, w niedzielę, udaliśmy się, już tradycyjnie, na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej – na zakończenie roku formacji w Ośrodku Katechumenalnym. Pomimo pogody deszczowej grupa 42 osób odważnie wyruszyła w drogę. Zaczęliśmy od Mszy świętej w kaplicy Męki Pańskiej, potem mieliśmy czas na spotkanie z Matką Bożą w Jej kalwaryjskim wizerunku, a potem ruszyliśmy w kierunku kaplicy Zaśnięcia Matki Bożej i ku drodze krzyżowej. Ks. Andrzej rozważania przy kolejnych stacjach prowadził w dwóch językach, ponieważ były wśród nas także osoby anglojęzyczne. Po przejściu drogi krzyżowej udaliśmy się na obiad, a po nim na spotkanie przy herbacie, kawie i słodkościach, któremu towarzyszyło wzajemne dzielenie wiarą i podziękowania. Szczególnym momentem było przekazanie przez p. Irenę ikon – ks. Andrzejowi ikony jego patrona i siostrom – ikonę św. Jadwigi Królowej oraz ikonę zmartwychwstałego Pana. Bogu dzięki za ten tegoroczny bieg wiary i za wszystkie otrzymane łaski. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z naszej dorocznej pielgrzymki.