Poświęcenie ikony bł. Michała Giedroycia

W niedzielę 21.04. 2024 r. miała miejsce w naszym kościele uroczystość poświęcenia ikony, przedstawiającej bł. Michała Giedroycia wraz ze scenami z jego życia, udokumentowanymi cudami. Ikonę napisał znany artysta, uczeń prof. Jerzego Nowosielskiego, p. Michał Bogucki. Ramę wykonał p. Grzegorz Bogdan z małżonką. Wydarzenie poświęcenia tego kultowego wizerunku przeżywaliśmy razem z nimi. P. Michałowi Boguckiemu towarzyszyła również jego małżonka.

Mamy więc w naszym kościele kolejny wizerunek bł. Michała, bardzo mocny w wymowie, pociągający ku zaufaniu Bogu i Jego świętym. Korzystajmy z tajemnicy świętych obcowania i prośmy naszego wielkiego patrona, błogosławionego Michał, o wstawiennictwo, szczególnie w sprawach zdrowia – nie tylko ciała, ale i duszy, oraz tak potrzebnej pokory i cierpliwości w przyjmowaniu tego, co Bóg nam podaje w okolicznościach życia, przemieniając wszelki trud w dar miłości.

Po Mszy świętej i poświęceniu ikony zacni Wykonawcy odwiedzili jeszcze Dom Macierzysty i kaplicę sióstr jadwiżanek. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.