Ks. Tomasz Kraj, Katolik wobec pluralizmu etycznego na przykładzie bioetyki

Polecamy książkę Ks. dr. hab. Tomasza Kraja, mieszkającego przy naszym kościele, zatytułowaną: “Katolik wobec pluralizmu etycznego na przykładzie bioetyki”.

Podejmuje ona niełatwe zadanie ukazania spójnego poglądu na świat i sposób jego poznania, który pozwalałby na podejmowanie właściwych decyzji moralnych. Cenne jest ukazanie filozoficznych źródeł nowożytnego subiektywizmu, które w istocie polegają na błędnym odczytaniu poglądów świętego Tomasza z Akwinu i nieuzasadnionym odrzucaniu scholastycznej mądrości, błędnie potraktowanej jako przejaw średniowiecznego obskurantyzmu (prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap).

Studium porusza bardzo ważne i aktualne zagadnienie pluralizmu etycznego. Jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące spójności poglądów etycznych w ramach jednej społeczności w odniesieniu do tej samej sytuacji moralnej. Ks. Kraj ma świadomość roli poznania metafizycznego w postępowaniu moralnym człowieka, a zwłaszcza prawdy rzeczy, co trafnie prezentuje w przygotowanej publikacji (ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM).