Ks. Andrzej Muszala, 6., 7., Błogosławieni ubodzy w duchu

Zamieszczamy kolejne konferencje ks. Andrzeja Muszali o Błogosławieństwach.