Wspólnota NamArka u św. Marka i bł. Michała

Od 7 lat wspólnota, założona przed 30 laty przez ks. Grzegorza Rysia (dzisiejszego Kardynała), o znamiennej nazwie “NamArka” pielgrzymuje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, by modlić się w drodze i odwiedzić swoich patronów: św. Jana z Kęt w kolegiacie św. Anny i bł. Michała Giedroycia w kościele św. Marka. Nazwa wspólnoty nawiązuje do miejsca jej powstania: powstała Na ul. Św. Marka 10 (bo tu mieszkał wówczas ks. Grzegorz Ryś), ale i do misji, jaką jest strzeżenie Arki, która została Nam dana.

Dziś, 14.10, jak co roku przybyła do kościoła św. Marka liczba grupa pielgrzymów, którym towarzyszył ks. Andrzej Tarasiuk. Na miejscu zostali oni powitani przez ks. Andrzeja, rektora naszego kościoła i kustosza grobu bł. Michała. Ks. Andrzej przedstawił zebranym biogram Michała i zarys jego duchowości. S. Marzena uzupełniła tę refleksję w spotkaniu z pielgrzymami w kościele i w kaplicy Giedroycianum.

Drodzy NamArkowcy, zapraszamy Was Na Marka i do bł. Michała nie tylko za rok, ale częściej!

Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszej pielgrzymki.