23 NIEDZIELA ZWYKŁA

W środę Eucharystia o godz. 12. 30 będzie sprawowana w  intencji ks. Konrada Caputy, misjonarza w Tanzanii.

W czwartek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to patronalna uroczystość pobliskiej Parafii p.w. Świętego Krzyża.

 W czwartek, jak co tydzień, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 11.30 do 12.20. Eucharystia o  godz. 12. 30 będzie sprawowana w intencji naszej Ojczyzny.

W piątek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jest to maryjne, patronalne święto Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek Wawelskich, które przy naszym kościele mają swój Dom Macierzysty. Z radością zawiadamiamy, że w tym dniu w Zawichoście siostry: Agnieszka, Kinga, Magdalena, Michalina i Wiktoria złożą swoje pierwsze śluby zakonne. Pamiętajmy w o nich w  naszej modlitwie.

W sobotę wspominamy w liturgii świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.

Z bólem informujemy, że znajdujący się w naszym kościele obraz Jana Pawła II został niedawno przez nieznanego sprawcę sprofanowany poprzez zabranie go z ołtarza i wrzucenie za konfesjonał. Został na szczęście odnaleziony i w uroczysty sposób umieszczony wczoraj na swoim miejscu. Ponieważ taki świętokradczy czyn pociąga za sobą poważne duchowego konsekwencje, prosimy o  modlitwę za sprawcę o jego nawrócenie i zadośćuczynienie za wyrządzone zło. Prosimy o zwracanie uwagi na osoby, których zachowanie w kościele mogłoby budzić niepokój. Zachęcamy tym bardziej do modlitwy i wypraszanie łask przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II.