W ramach przygotowań do jubileuszu 600-lecia narodzin bł. Michała Giedroycia

13 lipca Ks. Andrzej Wójcik i siostry jadwiżanki (s. Anna i s. Marzena) udali się na spotkanie z p. Rimantasem Giedraitisem, aktorem, działaczem w przestrzeni kultury, a przede wszystkim potomkiem rodu Giedroyciów, do miejscowości Soleczniki (lit. Šalčininkai), miasta leżącego ok. 45 km na południe od Wilna, nad rzeką Solczą, tuż przy granicy z Białorusią. P. Rimantas zaangażował się w przygotowania do jubileuszu 600-lecia narodzin bł. Michała Giedroycia. Propozycje szerzenia kultu bł. Michała dotyczą wielu konkretnych działań w tym czasie i wielu obszarów – religii, muzyki, sztuki, teatru, turystyki itd. Na zakończenie spotkania miało miejsce symboliczne wydarzenie posadzenia drzewa – antonówki – ku czci bł. Michała. Poniżej galeria zdjęć.