BIAŁA NIEDZIELA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II Niedziela Wielkanocna posiada wiele nazw: Biała Niedziela, Niedziela Przewodnia lub Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy ona ośmiodniowy obchód oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

II Niedziela Wielkanocna zamyka obchód pochodzącej z III wieku oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół przez  8 dni przedłuża świętowanie najważniejszych wydarzeń w dziejach. Historycznie Dni Oktawy Paschalnej były i są nadal czasem nabożeństw i katechez dla ochrzczonych podczas Wigilii Paschalnej.

Aby zrozumieć znaczenie nazwy Niedzieli Białej, musimy się cofnąć do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Każdy z nas, ochrzczonych, na chrzcie świętym otrzymał białą szatę. Jest to symbol przyobleczenia się w Chrystusa i życia w łasce. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nowoochrzczeni otrzymywali białe szaty. Przez czas oktawy paschalnej chodzili w nich stale. Ostatnim dniem była właśnie II Niedziela Wielkanocna, kiedy  to już nie tylko strojem, ale radykalnie swoim życiem mieli świadczyć o Chrystusie. W naszym kościele nowoochrzczeni  również po raz ostatni uczestniczyli w Eucharystii w białych szatach. Po Mszy przeszliśmy razem na agapę, na początku której neofici zostali poczęstowani mlekiem i miodem na znak dojścia do Ziemi Obiecanej, krainy “mlekiem i miodem płynącej”, i nastąpiło uroczyste zdjęcie ich białych szat. Ks. Andrzej powiedział, że tak jak otrzymali białe szaty od Kościoła, tak on jako kapłan je teraz od nich odbiera, również po to, by wiedzieli, że jeśli w ich życiu coś się wydarzy, zawsze mogą przyjść do kapłana, by wrócić do Boga przez konfesjonał, otrzymując na powrót “białą szatę” łaski.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z tego wydarzenia.