Międzynarodowa konferencja online o bł. Michale

Zapraszamy gorąco do udziału w międzynarodowej konferencji online zorganizowanej przez Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia na Wydziale Teologicznym UPJPII oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, zatytułowanej „Duchowe korzenie bł. Michała Giedroycia. Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty” , która odbędzie się 6 listopada 2020 r. (w najbliższy piątek) online.

Link do transmisji dla uczestników (odbiorcow):

Dane dostępu ?? do wydarzenia na Webexie:
Meeting number:
175 525 3358
Password: Giedroyc
PLAN KONFERENCJI

Duchowe korzenie bł. Michała Giedroycia. Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty

9.00 – Otwarcie Sympozjum – J.M. Rektor UPJPII ks. dr hab. prof. UPJPII Robert Tyrała

Dziekan WHiDzK Ks. Prof. dr hab Jacek Urban
Dyrektor IL Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM prof. UPJPII

Słowo postulatora procesu kanonizacyjnego bł. Michała Giedroycia ks. inf. dr. Michała Jagosza (Rzym)

 • 9.30 – Jadwiga i Jagiełło w dziele chrystianizacji Litwy – prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ)
 • 10.00 – Dzieje kanoników regularnych w Czechach – mgr Marcin Klemenski (UJ)
 • 10.30 – Najstarsze dokumenty do dziejów Kanoników od Pokuty w Wielkim Księstwie Litewskim – dr Darius Baronas (Instytut Historii Litwy, Wilno)
 • 11.00 – Duchowość zakonu Kanoników od Pokuty – ks. dr hab. Andrzej Bruździński  prof. UPJPII
 • 11.30 – Bł. Michał w gronie felix saeculum Cracoviae – ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL (UKSW)
 • 12.00 – Dyskusja
 • 13.30 – 14.00 Przerwa
 • 14.00 – Status prawny bł. Michała Giedroycia (ca.1420-1485)  w Zakonie Kanoników Regularnych od Pokuty  – s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW
 • 14.30 – Opowieść o Róży. Mowa Samuela Józefa Butkiewicza o życiu bł. Michała Giedroycia (1682) – dr Wojciech Ryczek (UJ)
 • 15.00 – Perspektywy kultu bł. Michała Giedroycia na Litwie – bp dr Algirdas Jurevicius (Telšiai) Litwa
 • 15.30 – Aktualność i patronat bł. Michała Giedroycia – s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR prof. UPJPII
 • 16.00 – Dyskusja i zakończenie konferencji