Czuwanie w kościele św. Marka i koncert Marcina Stycznia

7 czerwca był dla naszej Wspólnoty bardzo intensywny i bogaty w wydarzenia. W kościele św. Marka rozpoczęło się czuwanie przed uroczystościami dziękczynnymi za beatyfikację bł. Michała Giedroycia.

Czuwanie w kościele św. Marka rozpoczęła Msza święta z kazaniem ks. rektora Andrzeja Wójcika, potem wspólnie modliliśmy się Litanią do naszego Błogosławionego i za jego wstawiennictwem, po czym po krótkiej przerwie został wprowadzony  namalowany specjalnie na te uroczystości dziękczynne współczesny wizerunek bł. Michała, autorstwa graficzki, fotografa i malarki – Katarzyny Bruzdy-Lecyk, która podzieliła się drogą duchową i malarską powstania tego obrazu i świadectwem swojej więzi z bł. Michałem. Po czym rozpoczął się koncert p. Marcina Stycznia, który fantastycznie połączył wszystkie okoliczności liturgiczne i  duchowe i na wstępie zagrał pieśń o św. Jadwidze Królowej, potem zaprezentował cykl pieśni na podstawie wierszy Karola Wojtyły „Pieśni o Bogu ukrytym”, co zyskało dodatkową wymowę przez fakt obchodu w tym czasie rocznicy I pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Potem usłyszeliśmy cudny utwór gitarowy z czasów hiszpańskiego renesansu, który wprowadził nas w ostatnią część spotkania. Na początek s. Marzena przybliżyła obecnym postać Bł. Michała, po czym p. Marcin Styczeń wykonał napisaną przez siebie, również ze względu na uroczystości dziękczynne, pieśń o bł. Michale. Było to niezwykłe, bardzo głębokie wydarzenie – nie tylko muzyczne, ale duchowe.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia, komentarz i świadectwo Katarzyny Bruzdy-Lecyk – autorki wizerunku bł. Michała, słowo s. Marzeny o Michale, no i nagrania pieśni p. Marcina – o św. Jadwidze Królowej oraz najnowsza pieśń p. Marcina Stycznia – o bł. Michale.