Spotkania z Bł. Michałem Giedroyciem

W każdy drugi piątek miesiąca, począwszy od lutego, w kościele św. Marka w Krakowie odbywać się będą „Spotkania z bł. Michałem Giedrojciem”. Ich celem jest przygotowanie do uroczystości dziękczynnych za beatyfikację żyjącego w XV w. zakrystianina, które zaplanowano na 8 czerwca.

Spotkania z bł. Michałem Giedroyciem

Dziękczynne uroczystości archidiecezjalne za beatyfikację Michała Giedroycia planowane są na dzień 8 czerwca 2019 r. w bazylice Mariackiej. W czerwcowych uroczystościach będą uczestniczyli nie tylko krakowianie, ale również pielgrzymi z Polski i Litwy wraz ze swoimi biskupami i kapłanami.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia w kościele św. Marka organizowane są spotkania z bł. Michałem. Odbywać się będą w każdy drugi piątek miesiąca, od lutego do maja. Eucharystię o godz. 18.30 z błogosławieństwem relikwiami błogosławionego poprzedzi konferencja przybliżająca jego postać i duchowość. Wygłosi ją podczas każdego spotkania s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII, która brała udział w przygotowaniu Positio Causae. Po Mszy św. będzie okazja do zapoznania się z miejscami związanymi z bł. Michałem Giedroyciem. (…)

Bł. Michał Giedroyć jest patronem chorych, zakrystianów, wspólnot życia konsekrowanego, Instytutu Liturgicznego UPJPII. Był ubogim zakonnikiem, zakrystianinem w kościele św. Marka. Wypraszał u Boga liczne cuda: leczył, wskrzeszał zmarłych, prorokował, modlitwą zatrzymał ogień pożaru, ale nade wszystko uczył ludzi, jak przeżywać prostą codzienność, żeby być szczęśliwym bez względu na okoliczności. Przeżywał mistyczne spotkania z Ukrzyżowanym i z Maryją.

Wraz ze swoimi przyjaciółmi w Krakowie był współtwórcą świętej “rodziny duchowej”, której celem było radykalne życie Ewangelią, wsparcie w drodze do świętości i dzielenie owocami bliskości z Panem. Do tej rodziny przyjaciół zaliczali się: św. Jana Kanty, św. Szymon z Lipnicy, sługa Boży Świętosław Milczący, sługa Boży Izajasz Boner i św. Stanisław Kazimierczyk. „To jest nie tylko przykład z historii, ale rzeczywiście zachęta, by i dziś w Krakowie tworzyć środowiska pełnych ewangelicznego zapału przyjaciół Chrystusa” – podkreślają siostry jadwiżanki, którym patronuje błogosławiony zakrystianin. Ich zdaniem, jest on wzorem „malej drogi”. „Bł. Michał czynił bowiem, jak mało kto, “małe rzeczy w wielki sposób”, zdobywając poprzez cierpliwość, wytrwałość i pokorę owoce niezwykłej świętości” – wyjaśniają.

Na początku listopada 2018 r., podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, papież Franciszek polecił promulgować dekret o heroiczności cnót i zatwierdzić kult publiczny od niepamiętnych czasów bł. Michała Giedroycia. Oznacza to, że Michał Giedroyć, żyjący w XV wieku zakrystianin z kościoła św. Marka w Krakowie, jest błogosławionym Kościoła katolickiego.

KAI
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska