4 maja 2017 – wspominamy bł. Michała Giedroycia

Sic dictus błogosławiony Michał Giedroyć, nasz patron, choć pochodził z książęcego rodu, umiał oddać się bez reszty Bogu i zawierzyć Maryi w swej posłudze. Michał pokornie pełnił powierzoną mu w zakonie funkcję zakrystiana. Opiekował się wnętrzem kościoła świętego Marka. Prowadził życie proste i ubogie. A Bóg, widząc uległość jego serca, obdarzył go już za życia darem…

Czytaj więcej →