Serce z krzyżem. Bł. Michał Giedroyć 1425-1485

Polecamy książkę “Serce z krzyżem”, zawierającą materiały z obchodów Jubileuszu pięćsetlecia śmierci Błogosławionego (zebrał ks. Wacław Świerzawski, Kraków 1988).

Książka zawiera m. in.:

 • I część: Kazania okolicznościowe Ks. Wacława Świerzawskiego, związanych z dorocznym wspomnieniem śmierci Błogosławionego Michała Giedroycia (4 maja),
 • II część: Ks. Wacław Świerzawski, Bł. Michał Giedroyć – życie i duchowość,
 • III część: Aneksy –
  • Aneks 1  – Teksty ze starych życiorysów Bł. Michała – z Kroniki Macieja Karpigi z Miechowa (1457-1523) oraz z Żywotu Bł. Michała Tomasza Niesickiego,
  • Aneks 2 – Teksty modltw do Bł. MIchała Giedroycia z XVII w., Modlitwy z życiorysu Jana z Trzciany, Modlitwy z książeczki przechowywanej w archiwum kościoła św. Marka w Krakowie,
  • Aneks 3 – Akt nadania Instytutowi Liturgicznemu za Patrona Bł. Michała Giedroycia,
  • Ankes 4 – Ks. Andrzej G. Dyl, Giedroycianum. Geneza i opis,
  • Aneks 5 – Utwory poetyckie ku czci bł. Michała – “Jubileusz ciszy”, “Chwila kontemplacji Bł. Michała Giedroycia”, “Giedroycianum”, “Litania do Bł. Michała Giedroycia”,
  • Informacje dotyczące zwiedzania Giedroycianum,
  • Kalendarium uroczystości 500-lecia śmierci Bł. Michała Giedroycia.
 • Zamiast Posłowia: Maria Woźnicka, Umieć skromne zadania spełniać w wielki sposób,
 • Modlitwa o kanonizację Sługi Pokornego Michała Giedroycia,
 • Litanie do Bł. Michała Giedroycia.